Agile Management

O Nama

Šta je Naša Misija?

Misija naše kompanije jeste da entuzijazmom i znanjem koje posedujemo o Agilnoj organizacionoj kulturi i njenim praksama, podstaknemo i ohrabrimo svaki biznis, ali i pojedinca, na unapređenje organizacionog i individualnog postignuća, učenja i razvoja.

Agilna transformacija poslovanja je nešto što prati novu, četvrtu industrijsku revoluciju i menadžment 4.0. Hiper personalizacija odnosa sa klijentima, kreiranje emotivne vrednosti i iskustva koje pojedinac donosi su ključne stvari koje se stavljaju u fokus, ostavljajući iza sebe proizvod i uslugu koje posedujemo.

Sa Druge Strane...

Duboko smo uvereni da je zadovoljstvo radnim mestom u direktoj vezi sa posvećenošću i produktivnošću zaposlenog, pa samim tim i uspehom kompanije, zbog čega veliki fokus u našim trening programima stavljamo na segment motivacije zaposlenih i kreiranje radnog okruženja u kojem će oni biti slobodni da “eksperimentišu” u svom radu, jer jedino na taj način možemo očekivati izvanredne rezultate.

Verujemo da je Agilni pristup organizacije procesa i kulture ključ za predviđanje profitabilne i održive budućnosti za svaku organizaciju i kompaniju, bez obzira na veličinu ili tržište na kojem radite. Najefikasniji i najuspešniji timovi sarađuju zajedno.

Vrednosti i principi Agilnog mindset-a pomoći će vam da postignete takvu kulturu saradnje. 

DA!

Želimo da pomognemo!

Naša kompanija je nastala iz želje da pomogne biznisima i pojedincima u širenju pozitivnih prednosti organizacione agilnosti. Zato je koncept naših obuka kreiran tako da vas na uvodnom treningu upoznajemo i učimo procesima i tehnikama koje se primenjuju, a onda u narednom periodu kroz mentoring proces nastavljamo da pratimo vaš način primene i usvajanja Agilnog koncepta, prevashodno prateći viziju vaše kompanije.

Na taj način vaše Agilno putovanje je kvalitetnije jer mi vrlo dobro znamo da ne postoji one-fits-all i zato se trudimo da prateći Agilne principe i vrednosti zajedno sa našim klijentima kreiramo procese koji njima odgovaraju.

Naš tim

Imamo isti cilj. Imamo istu viziju. Godinama unazad radimo i želimo samo jedno, a to je da stvorimo okruženje u kome ćemo svi biti ravnopravni, poštovani i uvažavani. Okruženje u kome će svaki čovek, svaki zaposleni, pronaći svoju svrhu i sa ponosom i osmehom na licu raditi svoj posao. Koračamo malim koracima i velikog srca.

Milana Ceković

Co-Founder and Trainer

Nikola Obradović

Co-Founder

Aleksandar Ceković

Co-Founder

Nikola Obradović

Co-Founder

Aleksandar Ceković

Co-Founder

Zašto dobijamo poverenje ljudi?

Do sada su edukacije pohađali zaposleni iz brojnih kompanija​