Agile Management

Politika privatnosti

Ovim dokumentom Politike privatnosti uređuju se načini na koji Agile Management doo Novi ( u daljem tekstu „Agile Management“) koristi, održava i objavljuje informacije prikupljene od korisnika (u daljem tekstu „Korisnik“) sajta www.agilemanagement.rs ili odredišnih strana u našem vlasništvu (u daljem tekstu „Web sajt“). Ova politika privatnosti se odnosi na Web sajt i sve proizvode i usluge koje nudi Agile Management.

Koje informacije prikupljamo?

Lične informacije Agile Management prikuplja lične, identifikacione podatke od Korisnika na različite načine uključujući, ali ne ograničavajući se: Kontakt forme, Newsletter polja za prijavu, prijavu za webinar ili radionicu, a u vezi sa uslugama, aktivnostima, resursima i funkcijama dostupnim na našem Web sajtu. Korisnici mogu posetiti naš sajt anonimno. Lične podatke prikupljamo samo i isključivo ako nam korisnik našeg Web sajta dobrovoljno ostavi podatke. Korisnik uvek može odbiti da pruži lične identifikacione informacije, osim što u tim slučajevima može biti uskraćen za mogućnost izvršavanja određenih aktivnosti na Web sajtu. Informacije koje nisu lične prirode Agile Management ima pravo prikupljanja identifikacionih podataka o Korisniku koji nisu lične prirode u svakom trenutku njegove interakcije sa Web sajtom. Ovi podaci mogu uključivati ime pretraživača, tip računara i tehničke informacije o Korisnikovim sredstvima za priključenje na našem Web sajtu, kao što je operativni sistem, Internet provajder i druge slične informacije.

Zašto prikupljamo ove podatke?

Agile Management može prikupljati i koristiti lične podatke Korisnika u sledeće svrhe:

  • da poboljša svoje usluge kako bismo efikasnije odgovorili na vaše zahteve,
  • da analiziramo i unapredimo svoj Web sajt koristeći povratne informacije koje navedete za poboljšanje,
  • da bismo slali periodične e-mail marketing kampanje onim Korisnicima koji su pristali da primaju obaveštenja, vesti, edukativni materijal i obaveštenja.

Kako štitimo informacije?

Agile Management usvaja prikupljanje, skladištenje i obradu podatka, kao i sigurnosne mere zaštite od neovlašćenog pristupa, promena, obelodavnjivanja ili uništavanja ličnih informacija, korisničkog imena, lozinke, transakcionih informacija ili podataka koje se nalaze na našem Web sajtu. Sajt je usklađen sa GDPR regulativom i omogućava Korisniku Web sajta pristup, pregled i uklanjanje ličnih podataka na zahtev. Agile Management ne prodaje, trguje ili iznajmljuje Korisnikove lične identifikacione podatke trećim licima. U slučaju curenja podataka, Agile Management obavestiće u roku od 24h sva lica čiji se podaci mogu naći ugroženim.

Prava korisnika Web sajta

U skladu sa GDPR regulativom, Korisnik ima pravo:

  • da bude upoznat sa podacima koje se pribavljaju, načinu pribavljanja i upravljanja podacima,
  • da zatraži svoje lične podatke na uvid,
  • da zatraži da se izbrišu svi njegovi podaci iz naše baze podataka,
  • da se u svakom trenutku odjavi sa e-mail liste.

Odricanje od prava

Svi sadržaji u autorskom vlasništvu Agile Management predstavljeni na Web sajtu, dati su javnosti na uvid u najboljoj meri i, kao takvi, ne mogu uticati da Agile Management bude odgovoran za direkne ili indirektne štete koje mogu nastati korišćenjem predstavljenih informacija.

Promene u politici privatnosti

Agile Management zadržava diskreciono pravo da ažurira ove politike privatnosti u bilo koje vreme. U tom slučaju, Agile Management će revidirati ažurirani datum na dnu ove stranice. Preporuka korisnicima je da ovaj dokument samostalno provere s vremena na vreme i ostanu informisani o tome na koji način prikupljamo i štitimo prikupljene lične podatke.

Prihvatanje uslova definisanih politikom privatnosti

Korišćenjem ovog Web sajta prihvatate ovu politiku. Ukoliko se ne slažete sa ovom politikom, molimo Vas da ne koristite naš Web sajt.

Kontakt podaci

Ukoliko imate pitanja vezana za ovu politiku privatnosti, izmene, dostavu ili brisanje vaših podataka, možete nas kontaktirati: Agile Management Prešernova 13v/10 21000 Novi Sad, telefon: +381 60 351 8323 e-mail: office@agilemanagement.rs odgovorna osoba Milana Ceković Kreirano dana: 01.06.2020.