Agile Management

Šta je Agile?

O Agilnom se u poslednje vreme dosta govori. Da li je potreba ili trend, nešto je što definitivno pokreće ljude na upuštanje u eksperiment sa ovim mindsetom.

Agilni projekti, agilni ljudi, agilni marketing – organizacije žele da budu agilne u svim aspektima. Ali šta zapravo predstavlja Agilno? Agile je način organizovanja koji se fokusira na fleksibilnost. Fleksibilnost nam je preko potrebna jer se svet oko nas stalno menja. Kroz Agile usvajamo vrednosti i principe koji nas vode i usmeravaju upravo ka njoj. Agilnost priznaje da je teško predvideti budućnost i da se stvari brzo menjaju, pa je važnije da se sa promenama nosimo, nego da pogađamo šta će se desiti u budućnosti.

Prema našem iskustvu, postoje četiri glavne karakteristike Agilnih organizacija: fleksibilna strategija, višefunkcionalni timovi, kratki ciklusi i vizualizacija.

Šta je Scrum?

Scrum je agilni način rada koji vam pomaže da brže i lakše odgovorite na promenu potreba kupaca i zainteresovanih strana. Umesto da troši puno vremena na pripremu i pisanje planova, Scrum nastoji da što pre poveća vrednost kupca u kratkim ciklusima.

Iako je Scrum izvorno zamišljen za razvoj softvera, on je takođe lako primenljiv u mnogim drugim sektorima, kao što su zdravstvena zaštita, marketing, sprovođenje zakona, razvoj proizvoda i javni sektor na svim nivoima.

On u svojoj primeni sadrži tri uloge, pet događaja i tri artefakta.
Ceo koncept je baziran na stubovima transparentnosti, inspekcije i adaptivnosti, a vodi se putem pet načela koji se prožimaju kroz svaki događaj i proces:

Šta naši polaznici kažu o nama

Do sada su edukacije pohađali zaposleni iz brojnih kompanija​